www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 

Heart-to-Heart - Rozmowy od Serca

Heart-to-Heart jest to stworzona przeze mnie autorska metoda, podczas której uzdrawianie odbywa się na planie Dusz za pomocą własnej miłości wypływającej z Serca dzięki odblokowywaniu empatii i uzdrawianiu ran emocjonalnych i psychicznych w osobowości i w Duszy. Siła uzdrowienia miłością w Duszy powoduje także uzdrowienie odwzorowanych obciążeń w ciele fizycznym i schematów pokoleniowych.

Sesja HTH rozpoczyna się od przedstawienia swojego problemu i wczucia się w emocje lub traumy związane z tym problemem. Następnie wykonuje się świadomą regresję za pomocą wejścia na plan Dusz i nawiązanie kontaktu z sytuacjami z poprzednich wcieleń, które są odpowiedzialne za nasz problem lub traumę zaistniałą w tym życiu. Wejście świadomością w te sytuacje uzyskujemy dzięki uniwersalnej zależności, że wszystkie nieprzyjemne emocje i traumy w tym życiu, które doświadczamy z powodu złych zachowań innych ludzi wobec nas, oznaczają że kiedyś, w poprzednich wcieleniach (lub/i w tym życiu) ktoś czuł takie same emocje z powodu naszego zachowania wobec niego. Chodzi o takie same reakcje emocjonalne, a nie o takie same wydarzenia czy czynności, bo one mogły być inne lub częściowo podobne.

Następnie przeprowadza się "Rozmowę od Serca" z Duszami osób, które zostały przez nas skrzywdzone w przeszłości. Szczere przeprosiny i uznanie ich krzywd powoduje odblokowanie empatii w naszym Sercu, dzięki czemu zaczyna płynąć miłość w uzdrawianym aspekcie, która uzdrawia wszystkie z tym związane obciążenia. Uzdrowienie w ten sposób relacji z Duszami skrzywdzonych przez nas osób umożliwia także szybkie uwolnienie się od najgłębszego poczucia winy i niegodności powstałego w naszej Duszy z powodu wyrządzonych innym krzywd w przeszłości oraz od przymusu i mechanizmów karania się za to. Zwykle są to jedne z najsilniejszych obciążeń karmicznych determinujących nasze obecne życie, a ich uzdrowienie owocuje natychmiastową poprawą relacji z ludźmi i poprawą samopoczucia.

Metoda Heart-to-Heart umożliwia uwolnienie się od wszystkich rodzajów problemów i traum spowodowanych złymi zachowaniami ludzi wobec nas oraz od większości niechcianych reakcji emocjonalnych, zachowań i przekonań powstałych w tym życiu i poprzednich wcieleniach. Można uzdrawiać bieżące konfliktowe sytuacje w rodzinie, ze znajomymi i obcymi ludźmi oraz dawne traumy i urazy, również z dzieciństwa, które pamiętamy.
Metoda HTH daje bardzo szybkie i głębokie zmiany w życiu i samopoczuciu, jednak wymaga skonfrontowania się ze swoją najciemniejszą częścią psychiki i wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje krzywdzące postępowanie wobec innych ludzi w przeszłości. Jednocześnie, dzięki uzdrawianiu własną autentyczną miłością i głębokiemu zrozumieniu własnych błędów, proces uwalniania odbywa się naturalnie bez wymuszeń, co sprawia, że metoda jest bardzo bezpieczna, pomimo uzdrawiania tak silnych obciążeń.

Sesje HTH wykonuję również na odległość przez skype, co daje takie same efekty jak bezpośrednio. Do tego wskazana jest kamerka internetowa i szybkie łącze (min. 512 kb/s).


Zalety HTH:

 • jednoczesne uzdrawianie obecnego życia i wielu podobnych poprzednich wcieleń.
 • kompleksowe uzdrowienie na wszystkich poziomach: w Duszy, osobowości, ciele fizycznym i pokoleniowym.
 • łatwe i natychmiastowe wchodzenie świadomością w sytuacje z poprzednich wcieleń mające bezpośredni związek z obecnym problemem.
 • przez całą sesję jest się w pełni świadomym.
 • metoda całkowicie bezpieczna pomimo uzdrawiania najcięższych obciążeń.
 • nawiązywanie i pogłębianie kontaktu z własną Duszą, której wpływ na nasze życie jest silniejszy od naszej świadomej woli.
 • odblokowywanie empatii i otwieranie Serca.
 • rozpuszczanie ego i życie zgodnie z miłością.
 • zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych i wyzwalanie się z ciężaru poczucia winy i karmy.
 • efekty sesji zwykle zauważalne po każdej sesji.
 • po kilku sesjach po nabraniu wprawy można samodzielnie w domu stosować metodę.


Wrażenia z sesji HTH
Cennik


© Copyright: Marek Białach

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin