www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  26-12-2010

Modlitwa na czułość, bliskość i miłość

(wersja dla kobiet)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących czułości i bliskości.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących dostawania czułości i bliskości.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących dawania czułości i bliskości.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, z jakimi zamknęłam się na czułość i bliskość.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania lęków i oporów przed czułością i bliskością.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że zamknęłam się na czułość i bliskość.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niezasługiwania na czułość i bliskość.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia niezasługiwania na czułość i bliskość.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów blokowania się na dostawanie czułości i bliskości.

 • przebaczenie we mnie tym, którzy nie dali mi czułości i bliskości, kiedy tego najbardziej potrzebowałam. (5-10 razy)


Ranienie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących kochania innych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących bycia kochaną przez innych.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania bólu, uczucia zranienia i doznanych krzywd.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że doświadczałam bólu i zranienia.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że zadawałam ból i raniłam innych.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, z jakimi doświadczałam bólu i zranienia od tych, których kochałam.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że byłam raniona przez tych, których kochałam.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania lęków, że zostanę zraniona przez tych, których kocham.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, z jakimi zadawałam ból i raniłam tych, którzy mnie kochali.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że raniłam tych, którzy mnie kochali.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania lęków, że zranię tych, którzy mnie kochają.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, z jakimi zadawałam ból i raniłam tych, których kochałam.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że raniłam tych, których kochałam.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania lęków, że zranię tych, których kocham.

 • uwolnienie mnie od zachłanności na ból, zranienie i skrzywdzenie.
 • uwolnienie mnie od potrzeby doświadczania bólu, zranień i krzywd.
 • uwolnienie mnie od przywiązania do bólu, zranienia i doznanych krzywd.
 • uwolnienie od oczekiwania na ból, zranienie i skrzywdzenie.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów doświadczania bólu i zranienia.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów zadawania bólu i ranienia innych.

 • przebaczenie we mnie tym, którzy mnie zranili i skrzywdzili. (5-10 razy)
 • przebaczenie sobie, że raniłam i krzywdziłam tych, którzy mnie kochali. (5-10 razy)
 • przebaczenie sobie, że raniłam i krzywdziłam tych, których kochałam. (5-10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już mi dajesz coś znacznie lepszego od bólu, zranień i trzymania się doznanych krzywd.


Zaufanie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących ufania tym, których kocham.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących ufania tym, którzy mnie kochają.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania nieufności wobec tych, których kocham.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania nieufności wobec tych, którzy mnie kochają.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że straciłam zaufanie do tych, których kocham.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że straciłam zaufanie do tych, którzy mnie kochali.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że stracili do mnie zaufanie Ci, którzy mnie kochali.

 • przebaczenie we mnie tym, którzy nadużyli mojego zaufania, kiedy ich najbardziej kochałam. (5-10 razy)
 • przebaczenie sobie, że nadużyłem zaufania tych, którzy mnie kochali i bezgranicznie ufali mi. (5-10 razy)


Odrzucanie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących bycia chcianą przez tych, których kocham.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, przez które byłam odrzucana przez tych, których kochałam.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji, z jakimi odrzucałam tych, którzy mnie kochali.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że byłam odrzucana przez tych, których kochałam.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że odrzucałam tych, którzy mnie kochali.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania lęków przed odrzuceniem przez tych, których kocham.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn moich lęków przed odrzuceniem przez tych, których kocham.
 • uwolnienie mnie od zachłanności na odrzucenie przez tych, których kocham.
 • uwolnienie mnie od oczekiwania na bycie odrzuconą przez tych, których kocham.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niezasługiwania na miłość od tych, których kocham, i którzy mnie kochają.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia niezasługiwania na miłość od tych, których kocham, i którzy mnie kochają.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów blokowania się na dostawanie miłości od tych, których kocham, i którzy mnie kochają.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przekonania, że nie zasługuję na miłość od tych, których kocham, i którzy mnie kochają.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że uwierzyłam że nie zasługuję na miłość od tych, których kocham, i którzy mnie kochają.

 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów bycia odrzucaną przez tych, których kocham, i którzy mnie kochają.
 • uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów odrzucania tych, których kocham, i którzy mnie kochają.

 • przebaczenie we mnie tym, którzy mnie odrzucili, a których kochałam. (5-10 razy)
 • przebaczenie sobie, że odrzucałam tych, którzy mnie kochali. (5-10 razy)

Kocham siebie i wybieram czułość i bliskość.
Kocham siebie i wybieram delikatność.
Kocham siebie i wybieram ufanie miłości.
Kocham siebie i wybieram poddanie się miłości.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin