www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  26-05-2010

Modlitwa na miłość do ciała

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.

Ze względu na długość modlitwy, to wykonywanie jej można podzielić kilka rat.


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących mojego ciała.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących kochania swojego ciała.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi znienawidziłem swoje ciało.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania złości i nienawiści do swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn czucia złości i nienawiści do swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia złości i nienawiści do swojego ciała.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi obrzydzałem sobie swoje ciało.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania obrzydzania sobie swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn obrzydzania sobie swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na obrzydzanie sobie swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów obrzydzania sobie swojego ciała.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wstydziłem się swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania wstydu swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn wstydzenia się swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wstydzenia się swojego ciała.

 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie nienawidzić swoje ciało.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie brzydzić się swoim ciałem.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie wstydzić się swojego ciała.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy akceptacja swojego ciała.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że uczysz mnie i moją duszę kochać swoje ciało tak jak Ty je kochasz.


Zaspokajanie potrzeb ciała

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących zaspokajania potrzeb mojego ciała.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi negowałem potrzeby swojego ciała.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania negowania potrzeb swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania blokowania się na zaspokajanie potrzeb swojego ciała.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn negowania potrzeb swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn blokowania się na zaspokajanie potrzeb swojego ciała.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów negowania potrzeb swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów blokowania się na zaspokajanie potrzeb swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niezasługiwania na zaspokajanie wszystkich potrzeb mojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków i oporów przed zaspokajaniem wszystkich potrzeb swojego ciała.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania wstydu za potrzeby swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn wstydzenia się potrzeb swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wstydzenia się potrzeb swojego ciała.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za potrzeby swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn czucia się winnym za potrzeby swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia się winnym za potrzeby swojego ciała.

 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie czuć się winnym za zaspokajanie potrzeb swojego ciała.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy akceptacja potrzeb swojego ciała.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy zgoda na zaspokajanie potrzeb swojego ciała.


Potrzeby seksualne

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących potrzeb seksualnych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących zaspokajania swoich potrzeb seksualnych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi negowałem swoje potrzeby seksualne.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi blokowałem się na zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania negowania swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania blokowania się na zaspokajanie moich potrzeb seksualnych.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn negowania swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn blokowania się na zaspokajanie moich potrzeb seksualnych.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów negowania swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów blokowania się na zaspokajanie moich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niezasługiwania na zaspokajanie wszystkich swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków i oporów przed zaspokajaniem wszystkich swoich potrzeb seksualnych.


Czystość ciała

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących bycia uduchowionym, świętym i czystym.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących bycia uduchowionym, świętym i czystym, i jednoczesnego zaspokajania swoich potrzeb seksualnych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących swojej seksualności.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących przyjemności seksualnej.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi obrzydzałem sobie seks i przyjemność seksualną.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania obrzydzania sobie seksu i przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn obrzydzania sobie seksu i przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na obrzydzanie sobie seksu i przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów obrzydzania sobie seksu i przyjemności seksualnej.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków przed seksem i przyjemnością seksualną.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn moich lęków przed seksem i przyjemnością seksualną.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przekonania, że seks i przyjemność seksualna jest brudna, obrzydliwa i grzeszna.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że uwierzyłem, że seks i przyjemność seksualna jest brudna, obrzydliwa i grzeszna.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wstydziłem się swoich pragnień i potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania wstydu za swoje pragnienia i potrzeby seksualne.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn wstydzenia się swoich pragnień i potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wstydzenia się swoich pragnień i potrzeb seksualnych.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi czułem się winny za posiadanie pragnień i potrzeb seksualnych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi czułem się winny za zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn czucia się winnym za zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia się winnym za zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi czułem się winny za czucie przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za czucie przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn czucia się winnym za czucie przyjemności seksualnej.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia się winnym za czucie przyjemności seksualnej.

 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie wstydzić się swoich pragnień i potrzeb seksualnych.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie czuć się winnym za zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie czuć się winnym za odczuwanie przyjemności seksualnej.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy akceptacja swojej seksualności.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy akceptacja swoich potrzeb seksualnych.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że ja i moja dusza już pozwalamy już sobie na pełne odczuwanie przyjemności seksualnej.


Narządy seksualne

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących moich narządów seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania wstydu swoich narządów seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn wstydzenia się swoich narządów seksualnych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wstydzenia się swoich narządów seksualnych.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie wstydzić się swoich narządów seksualnych.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już się dokonała we mnie i w mojej duszy akceptacja swoich narządów seksualnych.


Powrót do Boga z ciałem (dla upadłych aniołów)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących powrotu do Ciebie Boże ze swoim ciałem.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wszedłem w swoje pierwsze ciało.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi niszczyłem swoje ciało.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusu niszczenia swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że chciałem zniszczyć swoje ciało.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na niszczenie swojego ciała, aby wrócić do Ciebie Boże.
 • uświadomienie mi i mojej duszy na trzeźwo i przytomnie skuteczności powrotu do Ciebie Boże za pomocą niszczenia swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów niszczenia swojego ciała, aby wrócić do Ciebie Boże.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania nienawiści do swojego ciała, aby wrócić do Ciebie Boże.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania wszystkich przyczyn czucia nienawiści do swojego ciała.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia nienawiści do swojego ciała, aby wrócić do Ciebie Boże.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących pobytu w swoim ciele.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi obrzydzałem sobie pobyt w ciele.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania obrzydzania sobie pobytu w ciele.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn obrzydzania sobie pobytu w ciele.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na obrzydzanie sobie pobytu w ciele.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów obrzydzania sobie wszelkimi sposobami pobytu w ciele.

 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie niszczyć swoje ciało, aby wrócić do Ciebie Boże.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie nienawidzić swoje ciało, aby wrócić do Ciebie Boże.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie obrzydzać sobie pobyt w swoim ciele.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już pokazujesz mi i mojej duszy najbardziej skuteczne sposoby powrotu do Ciebie Boże w miejsce niszczenia swojego ciała.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już pokazujesz mi i mojej duszy najbardziej skuteczne sposoby powrotu do Ciebie Boże w miejsce nienawidzenia swojego ciała.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już pokazujesz mi i mojej duszy najbardziej skuteczne sposoby powrotu do Ciebie Boże w miejsce obrzydzania sobie pobytu w ciele.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin