Marek Białach  17-12-2012

Modlitwa uwalniająca od picia alkoholu

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego od picia alkoholu i znieczulania się alkoholem.


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, za wykąpanie moją duszę w Świetle i zmycie z mojej duszy całego brudu powstałego od picia alkoholu w tym życiu i poprzednich wcieleniach.


© Copyright: Marek Białach