Marek Białach  14-07-2012

Modlitwa uwalniająca od poczucia winy i pokutowania za krzywdzenie innych

Modlitwa ta jest na uzdrowienie obciążeń związanych z krzywdzeniem innych ludzi. Krzywdzenie innych wywołuje w Duszy silne poczucie winy i przymus karania się. Wiara w konieczność odpokutowania za to jest tak silnie zakorzeniona, że karzemy się również za krzywdy wyrządzone innym w poprzednich wcieleniach.

W tej modlitwie najważniejsze są zwroty ze słowami z pogrubioną czcionką, ale pozostałe zwroty też mogą być pomocne, bo bardziej szczegółowo określają konkretne emocje i zachowania. Modlitwę należy zrobić kilka-kilkanaście razy, tak długo aż nie będzie żadnych reakcji na zwroty, a w codziennym życiu przestaniemy się karać i zniknie sabotaż swoich celów.

Po ogólnym zwrocie "...krzywdy, które wyrządziłam innym" można dodatkowo dopisać konkretny sposób krzywdzenia innych, gdy pojawi się przeczucie w jaki sposób mogliśmy innych skrzywdzić w przeszłości. Wtedy modlitwa działa silniej na ten aspekt:
"...krzywdy, które wyrządziłam innym, za pomocą . . . . . . (np. znęcania się, bicia, bycia zaborczą, krytykowania, niesprawiedliwego osądzania ich, manipulowania, okradania, blokowania na Boga, itd... )"

Ignorancja jest to niedostrzeganie prawdy (celowe lub pod wpływem emocji), nie branie pod uwagę faktów, aby uzasadnić swoje niewłaściwe postępowanie. Wierzenie w fałszywe przekonanie, pomimo przeczących jemu faktów.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wykonywania takich modlitw są tutaj:
Modlitwa regresywna.


Modlitwa ogólna

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ... / wyrażam zgodę na ...


Zwroty na strażników pilnujących, aby się karać i odpokutowywać:

Zwroty imienne na silnego strażnika posiadającego krokodyle lub wejścia, np. rodzic, partner:


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej Duszy, co masz dla mnie lepszego od karania się i odpokutowywania za krzywdy, które wyrządziłam innym.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej Duszy coś znacznie lepszego od karania się i odpokutowywania za krzywdy, które wyrządziłam innym.


© Copyright: Marek Białach