www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  05-04-2010

Modlitwa regresywna

Modlitwa regresywna jest moją autorską techniką, którą można stosować samą i samodzielnie w domu. Powstała ona na bazie mojego wieloletniego doświadczenia z metodami regresywnymi i uzdrawiania siebie. Za jej pomocą można uzdrowić KAŻDĄ traumę z tego życia (poza okresem prenatalnym) i KAŻDY RODZAJ obciążenia z poprzednich wcieleń. Należy tylko ułożyć wystarczająco precyzyjne zwroty obejmujące wszystkie aspekty problemu włącznie z przyczynami z poprzednich wcieleń i powtarzać modlitwę do skutku.
Jest też świetnym wsparciem do wszelkich innych technik regresywnych, uzdrawiania i psychoterapii. Czasami dopiero po oczyszczeniu i zmianie swoich intencji te metody zaczynają działać.

Treść modlitwy regresywnej układamy w ten sposób, że wybieramy sobie jakiś temat, problem, kwestię, itd.. i możliwie do każdego wzoru zdania poniżej wstawiamy coś z tym związanego według podpowiedzi w nawiasach. Warto jest użyć jak najwięcej zdań, nawet jeśli wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, gdyż w poprzednich wcieleniach mogło nas to dotyczyć, co oznacza, że nadal obciąża. Najlepiej jest nie kontrolować się i wstawiać wszystko co przyjdzie nam do głowy. Można też wykorzystać zwroty z gotowych modlitw lub je przerobić tak, aby bardziej pasowały do naszych odczuć.

Przed przystąpieniem do modlitwy wchodzimy w stan medytacyjny lub relaksujemy się. Można też wykonać kilka głębszych oddechów, aby doenergetyzować się. Następnie każde z ułożonych zdań-punktów powtarzamy po trzy razy (w myślach albo na głos). Przy każdym punkcie należy powtórzyć początek zdania: "Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało...".

Jeśli podczas wypowiadania modlitwy pojawią się reakcje typu niezgoda, dyskomfort w ciele albo płacz, to powtarzamy to zdanie dodatkowo kilka razy. Przy pojawieniu się jakiegokolwiek dyskomfortu w ciele (napięcie, ból, ucisk, ciężar, itd..) to należy wejść świadomością w to miejsce (koncentrować się na nim) aż symptom wyciszy się i rozpuści się. Gdy pojawi się już akceptacja na treść danego zdania modlitwy i wyciszenie nieprzyjemnych symptomów w ciele, to możemy przejść do kolejnego zdania. Pomiędzy serią tych samych zdań można zrobić kilka głębszych oddechów, szczególnie gdy pojawią się emocje albo dyskomfort w ciele.
W trakcie wypowiadania zdań modlitwy mogą też pojawić się nowe emocje, błędne przekonania, myśli, inspiracje, skojarzenia, przypomnieć jakieś wydarzenie z przeszłości lub wizje dotyczące tego, co jeszcze nas obciąża w tym temacie. Wtedy NALEŻY ułożyć na to kolejne odpowiednie zdania i kontynuować uzdrawianie uwalniając kolejne coraz głębsze warstwy. Gdy zakończymy wypowiadanie modlitwy, to należy jeszcze pobyć w ciszy kilkanaście minut, aby dać czas Bogu na dokończenie transformacji.

Najszybsze efekty są, gdy mówimy modlitwę z pamięci i jesteśmy w medytacji lub relaksie, ale wystarczające efekty będą też od czytania w pełnym skupieniu zapisanych zdań. Całą modlitwę powtarzamy do skutku, od kilku razy do trzech miesięcy, w miarę możliwości codziennie. Jeśli nie ma żadnych efektów to zwykle oznacza, że ułożyło się zwroty modlitwy za mało precyzyjnie lub nie uwzględniło się wszystkich aspektów, szczególnie tych z poprzednich wcieleń.


Zwroty podstawowe

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących . . . . . (jakieś osoby, czynności lub sytuacji, osiągnięcia jakiegoś celu - złe niechciane i dobre oczekiwane)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń, przez które . . . . . (wykonywałem lub wykonuję jakąś czynność; z jakimi wybrałem jakieś doświadczenia, czynność)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi . . . . . (wykonywałem lub wykonuję jakąś czynność; z jakimi wybrałem jakieś doświadczenia, czynność - złe i dobre ze złymi konsenkwencjami)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania . . . . . (emocje* za coś z przeszłości i przed czymś w przyszłości, problem lub niechciane zachowanie i reakcja)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej / tego, że . . . . . . (emocje* z powodu czegoś z przeszłości, obecnej sytuacji i przyszłości; problem, niechciane zachowanie i reakcja)
  * emocje: lęki i opory, wstyd i poczucie winy, żal i uraza do kogoś, złość i nienawiść do siebie i do innych, bezradność i bezsilność z powodu czegoś, smutek i przygnębienie, cierpienie i ból emocjonalny

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu . . . . . (zachowanie*, czynność, doświadczenie, na jakąś rzecz lub osobę)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej zachłanności i przymusu . . . . . (zachowanie*, czynność, doświadczenie, na jakąś rzecz lub osobę)
  * zachowanie: karanie siebie, zemsta na kimś

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów (rytuałów) . . . . . (wykonywania niechcianej, przymusowej czynności, zachowania)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przekonania, że . . . . . (jakieś przekonanie)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że uwierzyłem że . . . . . (jakieś przekonanie)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niegodności i niezasługiwania na . . . . . (jakaś rzecz, potrzeba, uczucie)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia niegodności i niezasługiwania na . . . . . (jakaś rzecz, potrzeba, uczucie)
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie dali mi . . . . (niezaspokojona potrzeba),
  kiedy tego najbardziej potrzebowałem.
  (5-10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane doświadczenia i zachowania)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane zachowania, czynności i doświadczenia)Manipulacje poczuciem winy

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za to, że / gdy . . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że czułem się winny za to, że / gdy . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia winy, gdy nie spełniam oczekiwań . . . . .
  (jakieś osoby, grupy lub ogólnie innych ludzi)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia winy, gdy odmawiam spełnienia oczekiwania/ prośby . . . . . (jakieś osoby, grupy lub ogólnie od innych ludzi)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego przymusu spełniania oczekiwań/ próśb . . . . .
  (jakieś osoby, grupy lub ogólnie od innych ludzi)

 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji tych, którzy wzbudzają we mnie poczucie winy za to, że / gdy . . . . .
  (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn podatności na wzbudzanie we mnie poczucia winy przez . . . . .
  (jakaś osoba, grupa) za to, że / gdy . . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)Karmiczne ślubowania i kontrakty

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z . . . . . (jakąś osobą, grupą, z którą jesteśmy w niekorzystnej, toksycznej lub uzależniającej relacji)
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie . . . . . (jakieś osoby, grupy, struktury)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na kontakty z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusów kontaktowania się z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy relacji z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel) (10 razy)
 • skuteczne uwolnienie mnie i moją duszę od wszelkich związków i połączeń energetycznych i telepatycznych z osobami, które nadal blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)

 • rozliczenie i zakończenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszą/ duszami . . . . . (jakieś osoby, z jakieś grupy, struktury)
 • rozliczenie i zakończenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszami osób, które blokowały i przeszkadzały mi w . . . . . (mój cel)


Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

 • odwołuję wszystkie moje i mojej duszy obietnice, przysięgi i ślubowania jakie złożyłem . . . (jakieś osobie, grupie, strukturze) i jego duszy w celu / związane z . . .
 • zwalniam . . . . . (jakaś osoba, grupa) i jego duszę z wszelkich obowiązków i przymusów pilnowania mnie i moją duszę, abym . . . . . (robił coś, czego nie chcę)
 • zwalniam . . . . . (jakaś osoba, grupa) i jego duszę z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania mnie i moją duszę na . . . . . (mój cel)
 • zwalniam siebie i moją duszę z wszelkich obowiązków i przymusów wtrącania się i ingerowania w życie . . . . .
  (wymieniona wcześniej jakaś osoba lub grupa) i jego duszy.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty (związane z . . .) jakie zawarłem ja (w tym życiu) i moja dusza z . . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą) i jego duszą.

 • odwołuję wszystkie obietnice, przysięgi i ślubowania jakie złożyłem osobom, które blokują i przeszkadzają mi i mojej duszy w . . . . . (mój cel)
 • zwalniam wszystkich z wszelkich obowiązków i przymusów pilnowania mnie i moją duszę, abym . . . . . (robił coś, czego nie chcę)
 • zwalniam wszystkich z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania mnie i moją duszę na . . . . . (mój cel)
 • zwalniam siebie i moją duszę z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania innych ludzi i wtrącania się (ingerowania) w ich życie.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty jakie zawarłem ja i moja dusza z osobami i ich duszami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów z
. . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów osobami, które blokują i przeszkadzają mi w
. . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od wtrącania się i ingerowania w życie innych ludzi.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin