www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  05-04-2010

Modlitwa regresywna

Modlitwa regresywna jest moją autorską techniką, którą można stosować samą i samodzielnie w domu. Powstała ona na bazie mojego wieloletniego doświadczenia z metodami regresywnymi i uzdrawiania siebie. Za jej pomocą można uzdrowić KAŻDĄ traumę z tego życia (poza okresem prenatalnym) i KAŻDY RODZAJ obciążenia z poprzednich wcieleń. Należy tylko ułożyć wystarczająco precyzyjne zwroty obejmujące wszystkie aspekty problemu włącznie z przyczynami z poprzednich wcieleń i powtarzać modlitwę do skutku.
Jest też świetnym wsparciem do wszelkich innych technik regresywnych, uzdrawiania i psychoterapii. Czasami dopiero po oczyszczeniu i zmianie swoich intencji te metody zaczynają działać.

Treść modlitwy regresywnej układamy w ten sposób, że wybieramy sobie jakiś temat, problem, kwestię, itd.. i możliwie do każdego wzoru zdania poniżej wstawiamy coś z tym związanego według podpowiedzi w nawiasach. Warto jest użyć jak najwięcej zdań, nawet jeśli wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, gdyż w poprzednich wcieleniach mogło nas to dotyczyć, co oznacza, że nadal obciąża. Najlepiej jest nie kontrolować się i wstawiać wszystko co przyjdzie nam do głowy. Można też wykorzystać zwroty z gotowych modlitw lub je przerobić tak, aby bardziej pasowały do naszych odczuć.

Przed przystąpieniem do modlitwy wchodzimy w stan medytacyjny lub relaksujemy się. Można też wykonać kilka głębszych oddechów, aby doenergetyzować się. Następnie każde z ułożonych zdań-punktów powtarzamy po trzy razy (w myślach albo na głos). Przy każdym punkcie należy powtórzyć początek zdania: "Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało...".

Jeśli podczas wypowiadania modlitwy pojawią się reakcje typu niezgoda, dyskomfort w ciele albo płacz, to powtarzamy to zdanie dodatkowo kilka razy. Przy pojawieniu się jakiegokolwiek dyskomfortu w ciele (napięcie, ból, ucisk, ciężar, itd..) to należy wejść świadomością w to miejsce (koncentrować się na nim) aż symptom wyciszy się i rozpuści się. Gdy pojawi się już akceptacja na treść danego zdania modlitwy i wyciszenie nieprzyjemnych symptomów w ciele, to możemy przejść do kolejnego zdania. Pomiędzy serią tych samych zdań można zrobić kilka głębszych oddechów, szczególnie gdy pojawią się emocje albo dyskomfort w ciele.
W trakcie wypowiadania zdań modlitwy mogą też pojawić się nowe emocje, błędne przekonania, myśli, inspiracje, skojarzenia, przypomnieć jakieś wydarzenie z przeszłości lub wizje dotyczące tego, co jeszcze nas obciąża w tym temacie. Wtedy NALEŻY ułożyć na to kolejne odpowiednie zdania i kontynuować uzdrawianie uwalniając kolejne coraz głębsze warstwy. Gdy zakończymy wypowiadanie modlitwy, to należy jeszcze pobyć w ciszy kilkanaście minut, aby dać czas Bogu na dokończenie transformacji.

Najszybsze efekty są, gdy mówimy modlitwę z pamięci i jesteśmy w medytacji lub relaksie, ale wystarczające efekty będą też od czytania w pełnym skupieniu zapisanych zdań. Całą modlitwę powtarzamy do skutku, od trzech razy do trzech miesięcy codziennie. Jeśli nie ma żadnych efektów to zwykle oznacza, że ułożyło się zwroty modlitwy za mało precyzyjnie lub nie uwzględniło się wszystkich aspektów, szczególnie tych z poprzednich wcieleń.


Zwroty podstawowe

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących . . . . . (jakieś osoby, czynności lub sytuacji, osiągnięcia jakiegoś celu - złe niechciane i dobre oczekiwane)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń, przez które . . . . . (wykonywałem lub wykonuję jakąś czynność; z jakimi wybrałem jakieś doświadczenia, czynność)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi . . . . . (wykonywałem lub wykonuję jakąś czynność; z jakimi wybrałem jakieś doświadczenia, czynność - złe i dobre ze złymi konsenkwencjami)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania . . . . . (emocje* za coś z przeszłości i przed czymś w przyszłości, problem lub niechciane zachowanie i reakcja)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej / tego, że . . . . . . (emocje* z powodu czegoś z przeszłości, obecnej sytuacji i przyszłości; problem, niechciane zachowanie i reakcja)
  * emocje: lęki i opory, wstyd i poczucie winy, żal i uraza do kogoś, złość i nienawiść do siebie i do innych, bezradność i bezsilność z powodu czegoś, smutek i przygnębienie, cierpienie i ból emocjonalny

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu . . . . . (zachowanie*, czynność, doświadczenie, na jakąś rzecz lub osobę)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej zachłanności i przymusu . . . . . (zachowanie*, czynność, doświadczenie, na jakąś rzecz lub osobę)
  * zachowanie: karanie siebie, zemsta na kimś

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów (rytuałów) . . . . . (wykonywania niechcianej, przymusowej czynności, zachowania)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przekonania, że . . . . . (jakieś przekonanie)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że uwierzyłem że . . . . . (jakieś przekonanie)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niegodności i niezasługiwania na . . . . . (jakaś rzecz, potrzeba, uczucie)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia niegodności i niezasługiwania na . . . . . (jakaś rzecz, potrzeba, uczucie)
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie dali mi . . . . (niezaspokojona potrzeba),
  kiedy tego najbardziej potrzebowałem.
  (5-10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane doświadczenia i zachowania)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane zachowania, czynności i doświadczenia)Manipulacje poczuciem winy

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za to, że / gdy . . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że czułem się winny za to, że / gdy . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia winy, gdy nie spełniam oczekiwań . . . . .
  (jakieś osoby, grupy lub ogólnie innych ludzi)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego poczucia winy, gdy odmawiam spełnienia oczekiwania/ prośby . . . . . (jakieś osoby, grupy lub ogólnie od innych ludzi)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojego przymusu spełniania oczekiwań/ próśb . . . . .
  (jakieś osoby, grupy lub ogólnie od innych ludzi)

 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji tych, którzy wzbudzają we mnie poczucie winy za to, że / gdy . . . . .
  (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn podatności na wzbudzanie we mnie poczucia winy przez . . . . .
  (jakaś osoba, grupa) za to, że / gdy . . . . . (jakaś czynność, którą wykonujemy lub nie chcemy wykonywać, coś zrobiłem, coś posiadam)Karmiczne ślubowania i kontrakty

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z . . . . . (jakąś osobą, grupą, z którą jesteśmy w niekorzystnej, toksycznej lub uzależniającej relacji)
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie . . . . . (jakieś osoby, grupy, struktury)

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na kontakty z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusów kontaktowania się z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy relacji z osobami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel) (10 razy)
 • skuteczne uwolnienie mnie i moją duszę od wszelkich związków i połączeń energetycznych i telepatycznych z osobami, które nadal blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)

 • rozliczenie i zakończenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszą/ duszami . . . . . (jakieś osoby, z jakieś grupy, struktury)
 • rozliczenie i zakończenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszami osób, które blokowały i przeszkadzały mi w . . . . . (mój cel)


Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

 • odwołuję wszystkie moje i mojej duszy obietnice, przysięgi i ślubowania jakie złożyłem . . . (jakieś osobie, grupie, strukturze) i jego duszy w celu / związane z . . .
 • zwalniam . . . . . (jakaś osoba, grupa) i jego duszę z wszelkich obowiązków i przymusów pilnowania mnie i moją duszę, abym . . . . . (robił coś, czego nie chcę)
 • zwalniam . . . . . (jakaś osoba, grupa) i jego duszę z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania mnie i moją duszę na . . . . . (mój cel)
 • zwalniam siebie i moją duszę z wszelkich obowiązków i przymusów wtrącania się i ingerowania w życie . . . . .
  (wymieniona wcześniej jakaś osoba lub grupa) i jego duszy.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty (związane z . . .) jakie zawarłem ja (w tym życiu) i moja dusza z . . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą) i jego duszą.

 • odwołuję wszystkie obietnice, przysięgi i ślubowania jakie złożyłem osobom, które blokują i przeszkadzają mi i mojej duszy w . . . . . (mój cel)
 • zwalniam wszystkich z wszelkich obowiązków i przymusów pilnowania mnie i moją duszę, abym . . . . . (robił coś, czego nie chcę)
 • zwalniam wszystkich z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania mnie i moją duszę na . . . . . (mój cel)
 • zwalniam siebie i moją duszę z wszelkich obowiązków i przymusów blokowania innych ludzi i wtrącania się (ingerowania) w ich życie.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty jakie zawarłem ja i moja dusza z osobami i ich duszami, które blokują i przeszkadzają mi w . . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów z
. . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów osobami, które blokują i przeszkadzają mi w
. . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od wtrącania się i ingerowania w życie innych ludzi.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin