Marek Białach  05-04-2010

Modlitwa regresywna

Modlitwa regresywna jest moją autorską techniką, którą można stosować samą i samodzielnie w domu. Powstała ona na bazie mojego wieloletniego doświadczenia z metodami regresywnymi i uzdrawiania siebie. Za jej pomocą można uzdrowić KAŻDĄ traumę z tego życia (poza okresem prenatalnym) i KAŻDY RODZAJ obciążenia z poprzednich wcieleń. Należy tylko ułożyć wystarczająco precyzyjne zwroty obejmujące wszystkie aspekty problemu włącznie z przyczynami z poprzednich wcieleń i powtarzać modlitwę do skutku.
Jest też świetnym wsparciem do wszelkich innych technik regresywnych, uzdrawiania i psychoterapii. Czasami dopiero po oczyszczeniu i zmianie swoich intencji te metody zaczynają działać.

Treść modlitwy regresywnej układamy w ten sposób, że wybieramy sobie jakiś temat, problem, kwestię, itd.. i możliwie do każdego wzoru zdania poniżej wstawiamy coś z tym związanego według podpowiedzi w nawiasach. Warto jest użyć jak najwięcej zdań, nawet jeśli wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, gdyż w poprzednich wcieleniach mogło nas to dotyczyć, co oznacza, że nadal obciąża. Najlepiej jest nie kontrolować się i wstawiać wszystko co przyjdzie nam do głowy. Można też wykorzystać zwroty z gotowych modlitw lub je przerobić tak, aby bardziej pasowały do naszych odczuć.

Przed przystąpieniem do modlitwy wchodzimy w stan medytacyjny lub relaksujemy się. Można też wykonać kilka głębszych oddechów, aby doenergetyzować się. Następnie każde z ułożonych zdań-punktów powtarzamy po trzy razy (w myślach albo na głos). Przy każdym punkcie należy powtórzyć początek zdania: "Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało...".

Jeśli podczas wypowiadania modlitwy pojawią się reakcje typu niezgoda, dyskomfort w ciele albo płacz, to powtarzamy to zdanie dodatkowo kilka razy. Przy pojawieniu się jakiegokolwiek dyskomfortu w ciele (napięcie, ból, ucisk, ciężar, itd..) to należy wejść świadomością w to miejsce (koncentrować się na nim) aż symptom wyciszy się i rozpuści się. Gdy pojawi się już akceptacja na treść danego zdania modlitwy i wyciszenie nieprzyjemnych symptomów w ciele, to możemy przejść do kolejnego zdania. Pomiędzy serią tych samych zdań można zrobić kilka głębszych oddechów, szczególnie gdy pojawią się emocje albo dyskomfort w ciele.
W trakcie wypowiadania zdań modlitwy mogą też pojawić się nowe emocje, błędne przekonania, myśli, inspiracje, skojarzenia, przypomnieć jakieś wydarzenie z przeszłości lub wizje dotyczące tego, co jeszcze nas obciąża w tym temacie. Wtedy NALEŻY ułożyć na to kolejne odpowiednie zdania i kontynuować uzdrawianie uwalniając kolejne coraz głębsze warstwy. Gdy zakończymy wypowiadanie modlitwy, to należy jeszcze pobyć w ciszy kilkanaście minut, aby dać czas Bogu na dokończenie transformacji.

Najszybsze efekty są, gdy mówimy modlitwę z pamięci i jesteśmy w medytacji lub relaksie, ale wystarczające efekty będą też od czytania w pełnym skupieniu zapisanych zdań. Całą modlitwę powtarzamy do skutku, od kilku razy do trzech miesięcy, w miarę możliwości codziennie. Jeśli nie ma żadnych efektów to zwykle oznacza, że ułożyło się zwroty modlitwy za mało precyzyjnie lub nie uwzględniło się wszystkich aspektów, szczególnie tych z poprzednich wcieleń.


Zwroty podstawowe

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane doświadczenia i zachowania)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane zachowania, czynności i doświadczenia)Manipulacje poczuciem winy

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...Karmiczne ślubowania i kontrakty

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...


Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów z
. . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów osobami, które blokują i przeszkadzają mi w
. . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od wtrącania się i ingerowania w życie innych ludzi.


© Copyright: Marek Białach