Marek Białach  05-04-2010

Modlitwa regresywna

Modlitwa regresywna jest moją autorską techniką, którą można stosować samą i samodzielnie w domu. Powstała ona na bazie mojego wieloletniego doświadczenia z metodami regresywnymi i uzdrawiania siebie. Za jej pomocą można uzdrowić KAŻDĄ traumę z tego życia (poza okresem prenatalnym) i KAŻDY RODZAJ obciążenia z poprzednich wcieleń. Należy tylko ułożyć wystarczająco precyzyjne zwroty obejmujące wszystkie aspekty problemu włącznie z przyczynami z poprzednich wcieleń i powtarzać modlitwę do skutku.
Jest też świetnym wsparciem do wszelkich innych technik regresywnych, uzdrawiania i psychoterapii. Czasami dopiero po oczyszczeniu i zmianie swoich intencji te metody zaczynają działać.

Treść modlitwy regresywnej układamy w ten sposób, że wybieramy sobie jakiś temat, problem, kwestię, itd.. i możliwie do każdego wzoru zdania poniżej wstawiamy coś z tym związanego według podpowiedzi w nawiasach. Warto jest użyć jak najwięcej zdań, nawet jeśli wydaje się nam, że to nas nie dotyczy, gdyż w poprzednich wcieleniach mogło nas to dotyczyć, co oznacza, że nadal obciąża. Najlepiej jest nie kontrolować się i wstawiać wszystko co przyjdzie nam do głowy. Można też wykorzystać zwroty z gotowych modlitw lub je przerobić tak, aby bardziej pasowały do naszych odczuć.

Przed przystąpieniem do modlitwy wchodzimy w stan medytacyjny lub relaksujemy się. Można też wykonać kilka głębszych oddechów, aby doenergetyzować się. Następnie każde z ułożonych zdań-punktów powtarzamy po trzy razy (w myślach albo na głos). Przy każdym punkcie należy powtórzyć początek zdania: "Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało...".

Jeśli podczas wypowiadania modlitwy pojawią się reakcje typu niezgoda, dyskomfort w ciele albo płacz, to powtarzamy to zdanie dodatkowo kilka razy. Przy pojawieniu się jakiegokolwiek dyskomfortu w ciele (napięcie, ból, ucisk, ciężar, itd..) to należy wejść świadomością w to miejsce (koncentrować się na nim) aż symptom wyciszy się i rozpuści się. Gdy pojawi się już akceptacja na treść danego zdania modlitwy i wyciszenie nieprzyjemnych symptomów w ciele, to możemy przejść do kolejnego zdania. Pomiędzy serią tych samych zdań można zrobić kilka głębszych oddechów, szczególnie gdy pojawią się emocje albo dyskomfort w ciele.
W trakcie wypowiadania zdań modlitwy mogą też pojawić się nowe emocje, błędne przekonania, myśli, inspiracje, skojarzenia, przypomnieć jakieś wydarzenie z przeszłości lub wizje dotyczące tego, co jeszcze nas obciąża w tym temacie. Wtedy NALEŻY ułożyć na to kolejne odpowiednie zdania i kontynuować uzdrawianie uwalniając kolejne coraz głębsze warstwy. Gdy zakończymy wypowiadanie modlitwy, to należy jeszcze pobyć w ciszy kilkanaście minut, aby dać czas Bogu na dokończenie transformacji.

Najszybsze efekty są, gdy mówimy modlitwę z pamięci i jesteśmy w medytacji lub relaksie, ale wystarczające efekty będą też od czytania w pełnym skupieniu zapisanych zdań. Całą modlitwę powtarzamy do skutku, od trzech razy do trzech miesięcy codziennie. Jeśli nie ma żadnych efektów to zwykle oznacza, że ułożyło się zwroty modlitwy za mało precyzyjnie lub nie uwzględniło się wszystkich aspektów, szczególnie tych z poprzednich wcieleń.


Zwroty podstawowe

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane doświadczenia i zachowania)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od
. . . . .
(toksyczna relacja z kimś, przynależność do jakieś grupy, struktury, instytucji; niechciane zachowania, czynności i doświadczenia)Manipulacje poczuciem winy

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...Karmiczne ślubowania i kontrakty

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...


Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów z
. . . . . (jakąś osobą, grupą, strukturą)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od kontaktów osobami, które blokują i przeszkadzają mi w
. . . . . (mój cel)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci za pokazanie mi i mojej duszy, co masz dla mnie lepszego
od wtrącania się i ingerowania w życie innych ludzi.


© Copyright: Marek Białach