www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  11-04-2010

Modlitwa na rozwój duchowy

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.

Ze względu na poruszenie silnych obciążeń w tej modlitwie, to wykonywanie jej można podzielić na 2-3 raty.


Rozwój duchowy i cierpienie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących rozwoju duchowego.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących Ciebie Boże.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących cierpienia.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi cierpiałem.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania cierpienia w swoim rozwoju duchowym.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że cierpię rozwijając się duchowo.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na cierpienie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby cierpienia rozwijając się duchowo.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od oczekiwania na ból i cierpienie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusu doświadczania bólu i cierpienia podczas rozwoju duchowego.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów kreowania sobie bólu i cierpienia.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie cierpieć dla Boga.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od cierpienia w rozwoju duchowym.


Trzeźwość i przytomność w rozwoju duchowym

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących trzeźwości i przytomności.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi zażywałem substancje powodujące nieprzytomność.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności na substancje powodujące nieprzytomność.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że zażywałem substancje powodujące nieprzytomność.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na nieprzytomność.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby zażywania substancji powodujących nieprzytomność.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów zażywania substancji powodujących nieprzytomność.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu zaniżania sobie wibracji.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej zachłanności i przymusu zaniżania sobie wibracji.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów zaniżania sobie wibracji i zasyfiania się.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z osobami żyjącymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji do podtrzymywania kontaktów z osobami żyjącymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie osób, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na to, co te osoby mi dają.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od substancji powodujących nieprzytomność i od kontaktów z osobami, które zaniżają mi wibracje.


Kontakty z istotami astralnymi

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z istotami astralnymi, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji do podtrzymywania kontaktów z istotami w astralu.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie istot astralnych, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na to, co te istoty astralne mi dają.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z przewodnikami duchowymi z astralu, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji do podtrzymywania kontaktów z przewodnikami duchowymi z astralu.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie przewodników duchowych z astralu, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, rzeczywistej wartości wiedzy i pomocy od przewodników duchowych z astralu, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na to, co ci przewodnicy duchowi z astralu mi dają.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji wobec siebie w relacji z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji do podtrzymywania kontaktów z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają mój rozwój.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, prawdziwych intencji wobec mnie żyjących przewodników i mistrzów duchowych, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, rzeczywistej wartości wiedzy i pomocy od przewodników i mistrzów duchowych, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na to, co mi dają żyjący przewodnicy i mistrzowie duchowi, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

 • odwołuję wszystkie moje i mojej duszy obietnice, przysięgi i ślubowania, jakie złożyłem istotom astralnym i osobom żyjącym, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty, jakie zawarłem ja (w tym życiu) i moja dusza z istotami astralnymi i osobami żyjącymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • odwołuję wszystkie obietnice, przysięgi i ślubowania, jakie złożyłem ja (w tym życiu) i moja dusza przewodnikom duchowym z astralu, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty, jakie zawarłem ja (w tym życiu) i moja dusza z przewodnikami duchowymi z astralu, z którymi utrzymuję kontakty lub mam połączenia.
 • odwołuję wszystkie obietnice, przysięgi i ślubowania, jakie złożyłem ja (w tym życiu) i moja dusza żyjącym przewodnikom i mistrzom duchowym.
 • odwołuję i unieważniam wszystkie kontrakty, jakie zawarłem ja (w tym życiu) i moja dusza z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszystkich inicjacji i hipnoz pochodzących od istot astralnych i osób żyjących, które zaniżają mi wibracje.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich połączeń energetycznych i telepatycznych z istotami astralnymi i osobami żyjącymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • rozliczenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszami osób, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszystkich inicjacji i hipnoz pochodzących od przewodników duchowych z astralu, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich połączeń energetycznych i telepatycznych z przewodnikami duchowymi z astralu, z którymi utrzymuję kontakty.
 • rozliczenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszami przewodników duchowych z astralu, z którymi utrzymuję kontakty.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszystkich inicjacji i hipnoz pochodzących od żyjących przewodników i mistrzów duchowych, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich połączeń energetycznych i telepatycznych z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.
 • rozliczenie wszystkich spraw pomiędzy moją duszą a duszami żyjących przewodników i mistrzów duchowych, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z osobami i istotami astralnymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z przewodnikami duchowymi z astralu, z którymi utrzymywałem kontakty.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że mogę i potrafię czerpać bezpośrednio od Ciebie czystą mądrość, miłość i moc, która jest we mnie. (10 razy)


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin