Marek Białach  11-04-2010

Modlitwa na rozwój duchowy

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.

Ze względu na poruszenie silnych obciążeń w tej modlitwie, to wykonywanie jej można podzielić na 2-3 raty.


Rozwój duchowy i cierpienie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od cierpienia w rozwoju duchowym.


Trzeźwość i przytomność w rozwoju duchowym

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od substancji powodujących nieprzytomność i od kontaktów z osobami, które zaniżają mi wibracje.


Kontakty z istotami astralnymi

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z osobami i istotami astralnymi, które zaniżają mi wibracje i zasyfiają mnie.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z przewodnikami duchowymi z astralu, z którymi utrzymywałem kontakty.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontaktów z żyjącymi przewodnikami i mistrzami duchowymi, którzy zaniżają mi wibracje i ograniczają w rozwoju.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że mogę i potrafię czerpać bezpośrednio od Ciebie czystą mądrość, miłość i moc, która jest we mnie. (10 razy)


© Copyright: Marek Białach