www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  20-07-2010

Modlitwa uwalniająca od syndromu maga

Modlitwa ta jest przeznaczona dla osób z karmicznymi obciążeniami magicznymi, które w obecnym życiu świadomie lub nieświadomie stosują manipulacje magiczne oraz atakują lub są atakowane energetycznie.

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.


Magia

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących stosowania magii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi stosowałem magię.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że nauczyłem się magii.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od oczekiwania na ataki magiczne od innych magów.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków przed atakiem magicznym.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że byłem atakowany magicznie przez innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby stosowania magii, aby czuć się bezpiecznie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów kontrolowania innych ludzi za pomocą magii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia bezsilności i bezradności.
 • uświadomienie mi i mojej duszy, na trzeźwo i przytomnie, wszystkich prawdziwych skutków stosowania magii i walk magicznych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na walki magiczne.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na bycie podziwianym za wygrywanie walk magicznych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów przyciągania sytuacji, w których mogę rywalizować magicznie.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od magii i walk magicznych.


Moce magiczne

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących posiadania i używania mocy magicznych.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi przyjąłem (nauczyłem się) moce magiczne.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania mocy magicznych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności na to, co dawały mi moce magiczne.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na moce magiczne.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby posiadania mocy magicznych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania inicjacji przekazujących mi moce magiczne.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich inicjacji przekazujących mi moce magiczne oraz od ich skutków.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania hipnoz i kodów magicznych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich hipnoz i kodów magicznych oraz od ich skutków.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących prawdziwej mocy Boga.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zaślepienia i wiary, że moce magiczne mają moc.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zaślepienia i wiary, że inicjacje magiczne mają moc.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej wiary, że moce magiczne mają moc.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej wiary, że inicjacje magiczne mają moc.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachwytu nad magami i ich umiejętnościami.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności na bycie podziwianym za posiadanie mocy magicznych.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od moich mocy magicznych.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już otwierasz mnie i moją duszę na Twoją czystą miłość, czystą mądrość i prawdziwą Moc, która od zawsze jest we mnie.


Blokowanie serca

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących poddania swojego życia miłości.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi blokowałem uczucia w sercu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusu kontrolowania serca za pomocą 3oka i umysłu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że blokowałem uczucia w sercu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na znieprzytamnianie się, aby stłumić uczucia w sercu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby kontroli serca za pomocą 3oka i umysłu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków przed czuciem miłości w sercu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania lęków i oporów przed tym, co moje serce pragnie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów kontrolowania serca za pomocą 3oka i umysłu.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, przez których zacząłem blokować swoje uczucia w sercu, kiedy miałem je otwarte. (5-10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od kontrolowania serca za pomocą 3oka i umysłu.


W przypadku konfliktów i silnej karmy z konkretną osobą polecam
dodatkowo modlitwę Uwolnienie od maga.

W celu pełniejszego uzdrowienia syndromu maga polecam:
Modlitwa uwalniająca od syndromu walki
Modlitwa na Boską Moc


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin