Marek Białach  20-07-2010

Modlitwa uwalniająca od syndromu maga

Modlitwa ta jest przeznaczona dla osób z karmicznymi obciążeniami magicznymi, które w obecnym życiu świadomie lub nieświadomie stosują manipulacje magiczne oraz atakują lub są atakowane energetycznie.

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.


Magia

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już mi dajesz coś znacznie lepszego od magii i walk magicznych.


Moce magiczne

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już mi dajesz coś znacznie lepszego od moich mocy magicznych.

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już otwierasz mnie na Twoją czystą miłość, czystą mądrość i prawdziwą Moc, która od zawsze jest we mnie.


Blokowanie serca

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już mi dajesz coś znacznie lepszego od kontrolowania serca za pomocą 3oka i umysłu.


W przypadku konfliktów i silnej karmy z konkretną osobą polecam
dodatkowo modlitwę Uwolnienie od maga.
W celu pełniejszego uzdrowienia syndromu maga polecam
Modlitwę uwalniającą od syndromu walki.


© Copyright: Marek Białach