www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  23-04-2010

Modlitwa uwalniająca od syndromu ofiary

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.

Niektóre zdania na początku czytania mogą zaboleć, ale nazwanie rzeczy po imieniu jest konieczne, aby to co nieświadome doprowadzić do świadomości. Wtedy możliwy jest wybór czegoś innego.

Poniższą modlitwę można też zastosować na nerwicę. Należy tylko zwroty ze słowem "ofiara" zamienić na "chorowanie na nerwicę" w odpowiedniej formie gramatycznej.

Ze względu na poruszoną dużą ilość tematów w tej modlitwie, to wykonywanie jej można podzielić na kilka rat.


Robienie z siebie ofiary

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących siebie. (10 razy)
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących kochania siebie.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji z jakimi robiłem z siebie ofiarę. / robiłem z siebie nieudacznika życiowego.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania bycia ofiarą. / bycia nieudacznikiem życiowym.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że robiłem z siebie ofiarę.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na bycie ofiarą oraz od tego przyczyn.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od oczekiwania na to, aby robiono ze mnie ofiarę.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby bycia ofiarą.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów robienia z siebie ofiary.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów prowokowania innych, aby robili ze mnie ofiarę.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wzbudzania w innych poczucia winy za pomocą robienia z siebie ofiary.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów manipulowania innymi za pomocą robienia z siebie ofiary.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu udowadniania sobie, że wszyscy są źli, podli i okrutni dla mnie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej zachłanności i przymusu udowadniania sobie, że wszyscy są źli, podli i okrutni dla mnie.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności na bycie podziwianym (na uznanie) za długie, wytrwałe i nieskuteczne zmaganie się z trudnościami w życiu.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn mojej zachłanności na bycie podziwianym (na uznanie) za długie, wytrwałe i nieskuteczne zmaganie się z trudnościami w życiu.

 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie dali mi wsparcia, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od bycia ofiarą.


Cierpienie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących cierpienia.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wybrałem cierpienie w miejsce miłości.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na cierpienie w miejsce miłości.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od przymusu doświadczania cierpienia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przymusu doświadczania cierpienia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby doświadczania cierpienia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na bycie podziwianym za znoszenie bólu i cierpienia.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nauczyli mnie cierpieć i zadawali mi cierpienie w imię miłości. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od cierpienia.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już otwierasz mnie i moją duszę na miłość w miejsce cierpienia.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że przyjmuję już miłość w miejsce cierpienia.


Uwaga i opieka

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących dostawania uwagi i opieki od innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na uwagę i opiekę od innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby opieki i uwagi od innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów robienia z siebie ofiary, aby dostać uwagę i opiekę od innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wyłudzania od innych uwagi i opieki za pomocą robienia z siebie ofiary.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie dali mi uwagi i opieki, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od uwagi i opieki od innych.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że otwierasz mnie i moją duszę na czystą miłość, mądrość i moc we mnie w miejsce uwagi i opieki od innych.


Litość i współczucie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących litości i współczucia.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wybierałem litość i współczucie od innych w miejsce mojej własnej miłości i mocy.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na litość i współczucie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na litość i współczucie w miejsce mojej własnej miłości i mocy.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi wybrałem litość i współczucie od innych w miejsce miłości.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby litości i współczucia od innych.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów robienia z siebie ofiary, aby dostać litość i współczucie od innych.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów wyłudzania od innych litości i współczucia za pomocą robienia z siebie ofiary.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy mnie zranili i skrzywdzili zamiast okazać mi miłość i szacunek. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od litości i współczucia od innych.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że otwierasz mnie i moją duszę na czystą miłość, mądrość i moc we mnie w miejsce litości i współczucia od innych.


Poczucie zagrożenia

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących bycia bezpiecznym.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi napawałem się lękami.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi słuchałem o wydarzających się wypadkach i czyhających zagrożeniach na każdym kroku.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia zagrożenia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że nie czułem się bezpiecznie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na poczucie zagrożenia.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby czucia się zagrożonym.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od oczekiwania na zagrożenie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od przywiązania i przyzwyczajenia do czucia się zagrożonym.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów przyciągania zagrożenia do siebie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów czucia się zagrożonym.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania niezasługiwania na poczucie bezpieczeństwa.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie zapewnili mi poczucia bezpieczeństwa, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuje Ci, że już dajesz mi i mojej duszy coś znacznie lepszego od poczucia zagrożenia.


Miłość

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących miłości.
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących mojego zasługiwania na miłość.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niezasługiwania na miłość.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn poczucia niezasługiwania na miłość.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przekonań i zaślepień, że muszę zasłużyć na miłość.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów zamykania się na miłość, aby nie zostać zranionym i skrzywdzonym.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie dali mi miłości, kiedy tego najbardziej potrzebowałem. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało otwarcie mnie i moją duszę na źródło czystej miłości we mnie.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że zawsze zasługuję na źródło czystej miłości we mnie.
Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że zawsze jestem godny Twojej czystej miłości we mnie.


Dobre życie

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących zasługiwania na dobre życie.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia winy za to, że żyję.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania poczucia niegodności, aby żyć.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że czułem się winny za to, że żyję.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji podtrzymywania przyczyn tego, że karałem się za to, że żyję.

 • uwolnienie mnie i mojej duszy od zachłanności na karanie mnie za to, że żyję.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od oczekiwania na karanie mnie za to, że żyję.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od potrzeby karania siebie za to, że żyję.

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, z jakimi karałem się za to, że żyję.
 • uwolnienie mnie i mojej duszy od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów karania siebie za to, że żyję.
 • przebaczenie we mnie i w mojej duszy tym, którzy nie chcieli mnie i odrzucali. (10 razy)

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już dajesz mi i mojej duszy wszystko, co najlepsze w każdym aspekcie mojego życia. Dziękuję Ci Boże, że obdarzasz mnie potężnym wsparciem i dajesz mi siły i odwagi do zmiany mojego życia na takie, które Ty w swej mądrości, hojności i miłości do mnie, już mi dajesz i tylko czekasz abym to przyjął.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin