www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  08-02-2019

Modlitwa na wejście emocjonalne

Modlitwa ta jest przeznaczona dla osób obciążonych demonem wejściującym potocznie nazwanym "wejściem", które jest opisane w tym artykule:
Wejścia - obciążenia duchowe

Objaśnienia dotyczące wykonywania tej modlitwy: Modlitwa regresywna.


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń dotyczących posiadania wejścia emocjonalnego (demona wejściującego).
 • oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich i mojej duszy intencji, nastawień i wyobrażeń, z jakimi przyjęłam wejście emocjonalne.

 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu posiadania wejścia emocjonalnego.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności na korzyści jakie mi daje wejście emocjonalne.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszystkich ignorancji, konfliktów i zawężeń świadomości związanych z posiadaniem wejścia emocjonalnego i korzyściami jakie ono mi daje.

 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu wampirzenia energii od innych za pomocą wejścia emocjonalnego.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu egzekwowania sprawiedliwości za pomocą wejścia emocjonalnego.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu zwracania na siebie uwagi za pomocą wejścia emocjonalnego.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu wzbudzania w innych poczucia winy i dezorientacji za pomocą wejścia emocjonalnego.

 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu czucia się pokrzywdzoną przez innych (męża, rodziców, pracodawcę, państwo).
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu krytykowania, oskarżania i obwiniania innych za moje złe samopoczucie i problemy.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu intrygowania i manipulowania innymi, aby okazało się, że są źli i mnie skrzywdzili.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu egzekwowania u innych uznania moich krzywd i problemów.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania nagromadzonego w sobie GNIEWU i ZŁOŚCI.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszelkich intencji podtrzymywania zachłanności i przymusu . . . . . . . . . . . . . .


 • odblokowanie i uzdrowienie we mnie i w mojej duszy całej zblokowanej empatii wobec innych osób, które zatruwałam wejściem emocjonalnym, i którym kradłam ich energię.


Kontrakty

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie,
dziękuję Ci, że już się dokonało ...

 • unieważnienie i spalenie w Świetle Miłości wszystkich kontraktów, paktów, umów i zobowiązań jakie moja Dusza zawarła z opiekunami-strażnikami mojego wejścia emocjonalnego.
 • uzdrowienie we mnie i w mojej duszy wszystkich ignorancji, konfliktów i zawężeń świadomości dotyczących tego, co mi obiecali opiekunowie-strażnicy mojego wejścia emocjonalnego.
 • rozpuszczenie w Świetle Miłości wszelkich więzów i połączeń z opiekunami-strażnikami mojego wejścia emocjonalnego, oraz ze wszystkimi strukturami astralnymi z nimi związanymi.

 • całkowite spalenie w Świetle Miłości całego mojego wejścia emocjonalnego. I dziękuję za naprawienie całego mojego ciała emocjonalnego (bolesnego) i uzdrowienie wszystkich ran w mojej Duszy, w których zagnieździło się moje wejście emocjonalne.


Na uzupełnienie polecam: Modlitwa na Boską Moc.


© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin