www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 

Metoda Pogodzenie ze sobą

Jest to prosta metoda mojego autorstwa, którą każdy może wykonywać samodzielnie. Należy ją wykonywać w miarę możliwości w relaksie, aby mieć lepszy kontakt ze swoimi emocjami i odczuciami w ciele.


Przebieg procesu

1) Wybieramy jakiś problem/ schemat życiowy/ wzorzec, który chcemy uzdrowić i krótko go definiujemy. Następnie wstawiamy to do poniższego zdania i powtarzamy kilka razy:

Przepraszam siebie za to, że . . . . . . . . , i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Podczas powtarzania tego zdania należy też mieć w świadomości swoją Duszę, gdyż to w niej są pierwotne emocje i obciążenia związane z naszym problemem.

2) Wczuwamy się w siebie w dowolnej sytuacji, kiedy pojawił się ten uzdrawiany problem/ wzorzec i jednocześnie wzbudzamy intencję, aby miłość do siebie, mądrość i moc, które teraz wybieramy wypełniały nas od środka w tej sytuacji.
Można robić bez wczuwania się w sytuację, np. przy uwalnianiu się od przekonań lub gdy będzie to sprawiało trudność.

3) Powtarzamy punkty 1) i 2) aż pojawi się całkowity spokój emocjonalny i rozluźnienie w ciele. Gdy pojawi się jakiś symptom, dyskomfort w ciele, to dodatkowo wchodzimy świadomością w to miejsce dotąd, aż się rozpuści.

4) Gdy w wyniku robienia powyższego procesu pojawi się jakieś głębsze przekonanie, stan emocjonalny, postawa, wzorzec, itd... to robimy na to od początku cały proces.


Przykładowe zwroty

Kochanie siebie

Zrobić listę tego za co czuję, że siebie nienawidzę, nielubię, niekocham i nieakceptuję.
- nienawidziłem siebie za ...
- nielubiłem siebie za ...
- niekochałem siebie przez to, że ...
- nieakceptowałem w sobie tego, że ...

Przepraszam siebie za to, że . . . . . . . (wstawiamy jedną rzecz z listy),
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie
.


Skrzywdzenie innych

Przepraszam siebie za to, że skrzywdziłem . . . . . . . . (wstawiamy imię skrzywdzonej osoby lub grupę osób z krótkim opisem w jaki sposób skrzywdziliśmy ją/ ich), i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą niewinność, miłość, mądrość i moc we mnie.


Cechy Boskie

Przepraszam siebie za to, że odrzuciłem prawdziwą Bożą miłość we mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że odrzuciłem prawdziwą Bożą mądrość we mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że odrzuciłem prawdziwą Bożą moc we mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że odrzuciłem prawdziwą/y Bożą . . . . . . we mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą/y Bożą . . . . . . , miłość, mądrość i moc we mnie.
- radość
- szczęście
- spokój
- obfitość
- łagodność


Postawy

Przepraszam siebie za to, że rezygnowałem z siebie i poświęcałem się dla innych, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą harmonię, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że czułem się gorszy i głupszy od innych,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą prawdę, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że inni byli ważniejsi ode mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą harmonię, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że nie wierzyłem w siebie i swoje zdolności i możliwości, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą prawdę, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że cierpiałem/ chorowałem/ zamartwiałem się/ dołowałem się, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że rezygnowałem z . . . . dla Boga i praktyk duchowych, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą prawdę, miłość, mądrość i moc we mnie.
- pieniędzy i bogactwa
- związku i seksu


Przekonania

Przepraszam siebie za to, że uwierzyłem, że życie jest ciężkie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że uwierzyłem, że życie jest cierpieniem,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że uwierzyłem, że muszę zasłużyć na miłość,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że uwierzyłem, że Bóg jest karzący,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.


Relacje z innymi

Przepraszam siebie za to, że moja mama nie kochała mnie,
i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że pozwalałem, aby mój szef wykorzystywał mnie w pracy, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą harmonię, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że mój mąż bił mnie/ znęcał się psychicznie nade mną, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą delikatność, miłość, mądrość i moc we mnie.


Pieniądze

Dusze, z powodu wyparcia prawdziwych siebie i oddzielenia od Boga, nie czują się bezpiecznie, nie czują spokoju i pełni w sobie, przez co zabiegają o tego substytuty na zewnątrz siebie w postaci pieniędzy i rzeczy materialnych. Gdy jesteśmy otwarci na boskie źródło obfitości w sobie, wtedy jesteśmy obfitością, i wtedy ten wewnętrzny stan może się zamanifestować bezwysiłkowo na zewnątrz w postaci pieniędzy i bogactwa.

Przepraszam siebie za to, że brakowało mi pieniędzy na przeżycie / moje potrzeby, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że chciałem zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa za pomocą posiadania pieniędzy, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.


Dusze, z powodu wyparcia prawdziwych siebie i oddzielenia od Boga, odczuwają też pustkę, czują się źle i bezwartościowe. Ten stan powoduje, że szukają substytutów tego na zewnątrz siebie w postaci np. posiadania pieniędzy, rzeczy materialnych, itd..

Przepraszam siebie za to, że czułem się gorszy i czułem się źle z powodu braku pieniędzy, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że chciałem zapewnić sobie poczucie wartości i dobre samopoczucie za pomocą posiadania pieniędzy, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że inni ludzie nie szanowali mnie i gardzili mną z powodu braku pieniędzy i bycia biednym, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że chciałem uzyskać szacunek innych ludzi za pomocą posiadania pieniędzy i bycia bogatym, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.


Zabieganie o bogactwo będąc zamkniętym na boskie źródło obfitości w sobie powoduje, że Dusza sama sobie kreuje problemy, trudności i nieszczęścia, aby zasabotować osobowości uzyskanie tego, na co jest zamknięta. To generuje przeróżne chore przekonania na temat bogactwa i bycia bogatym.

Przepraszam siebie za to, że wierzyłem, że człowiek bogaty nie może być szczęśliwy, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że wierzyłem, że bycie bogatym nie jest bezpieczne, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że wierzyłem, że Bóg bardziej kocha biednych niż bogatych, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.


Praca

Przepraszam siebie za to, że wierzyłem, że muszę ciężko pracować za marne pieniądze, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.

Przepraszam siebie za to, że wierzyłem, że nie zasługuję na łatwą, lekką i przyjemną pracę, i wybieram teraz pokochanie siebie i prawdziwą Bożą obfitość, miłość, mądrość i moc we mnie.


© Copyright: Marek Białach

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin