www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach  28-05-2011

Trójnia mózgów a opór przed uzdrowieniem

W latach 60-tych dr Paul MacLean odkrył, że mózg biologiczny człowieka składa się z trzech koncentrycznych warstw. Pierwsza, rdzenna warstwa to mózg gadzi lub inaczej mózg ciała. Ten mózg pierwszy wykształcił się w ewolucji człowieka, jest to ośrodek instynktów i charakteryzuje go funkcjonowanie za pomocą odczuć w ciele. Odczuwamy go w podbrzuszu. Druga warstwa to mózg ssaczy lub inaczej mózg serca. Jest to ośrodek emocji i uczuć. Jego siedziba jest w klatce piersiowej. Trzecia zewnętrzna i najmłodsza warstwa to kora mózgowa, inaczej mózg umysłu. Jest to ośrodek myślenia, który funkcjonuje za pomocą myśli i steruje świadomymi ruchami. Znajduje się on w głowie.
Struktura tych trzech mózgów została nazwana Trójnią mózgów i dokładny jej opis jest w książce dra MacLeana The Triune Brain in Evolution.

Jak Trójnia mózgów funkcjonuje w codziennym życiu?
Otóż każdy z tych trzech mózgów jest samoświadomy i często działają one w konflikcie pomiędzy sobą.
Wynika to z tego, że mózg ciała uczy się za pomocą automatycznych skojarzeń (asocjacji) podczas doświadczeń i jego główną funkcją jest nauczenie się JAK PRZEŻYĆ. Każde przeżyte doświadczenie automatycznie klasyfikuje je albo, jako "przeżyję wtedy" albo, jako "umrę od tego". I jeśli doświadczyliśmy jakąś traumę, to w mózgu ciała powstaje skojarzenie-asocjacja z tym doświadczeniem, że od tego może umrzeć, co powoduje później obronną, zwykle nieadekwatną, reakcję w sytuacji, która w jakikolwiek sposób przypomina mu tamte traumatyczne wydarzenie. Dla przykładu, jeśli ktoś nastraszył (emocja w mózgu serca) małe dziecko pająkiem (mózg umysłu nie wie czy pająk jest niegroźny) to jego mózg ciała może zakodować sobie, że od pająka umrze. I później, na widok każdego pająka mózg ciała tej osoby będzie mobilizował organizm do ucieczki przed nim. Przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie kończyn, ucisk lub kłucie w podbrzuszu - to typowe reakcje ciała wynikłe z obronnej reakcji mózgu ciała. Nie ma znaczenia, że teraz świadomie (mózg umysłu) wiemy, że ten pająk nie stanowi zagrożenia, gdy mózg ciała w przeszłości dokonał odwrotnego zapisu w wyniku traumatycznego czy "tylko" nieprzyjemnego kontaktu z pająkiem. Wszelkie fobie swoje główne źródło mają w uszkodzonym mózgu ciała przez traumy.

Kolejnym sposobem uczenia się mózgu ciała JAK PRZEŻYĆ jest doświadczanie jakieś sytuacji przez dłuższy okres czasu, co powoduje przyzwyczajenie do tego stanu i nauczenie się przez mózg ciała, że tylko taki stan zapewnia przeżycie, no bo wciąż żyjemy. Odwrotna sytuacja, dla mózgu ciała, będzie oznaczała śmierć. Nie ma znaczenia, że ta sytuacja była i jest dla nas nieprzyjemna i powodująca cierpienie (odczucia emocjonalne mózgu serca), czy niechciana (myśli mózgu umysłu). Każda próba zmiany tego stanu będzie sabotowana przez mózg ciała. Idealnym przykładem tego są nieudane próby wzbogacenia się, podczas gdy w dzieciństwie żyliśmy w biedzie. Długotrwałe doświadczanie biedy, więc przeżycie w takich warunkach życiowych, powoduje zakodowanie w mózgu ciała, że bieda zapewnia przeżycie, czyli że bycie bogatym oznacza śmierć.

Chciałbym podkreślić, że w mózgu ciała nie ma lęku, tylko prosty zapis-asocjacja uruchamiający określoną reakcję zależną od rodzaju tego zapisu w danej sytuacji. Jeśli będzie zapis, że "umrę w takiej sytuacji" to mózg ciała wywoła w mózgu serca lęk i poczucie zagrożenia, a w mózgu umysłu określone decyzje, które spowodują wycofanie się z tej sytuacji lub niedopuszczenie do zaistnienia takiej sytuacji. Innymi słowy, wszystkie lęki i inne emocje wraz z towarzyszącymi im myślami są w tej sytuacji reakcjami wtórnymi z mózgu serca i umysłu.

Jaki jest praktyczny użytek tego odkrycia w psychoterapii i w rozwoju osobistym i duchowym?
Okazuje się, że nasze mózgi zwykle żyją w konflikcie ze sobą z powodu traum z przeszłości i ten konflikt pogłębia się, gdy próbujemy coś zmienić w swoim życiu. Dla mózgu ciała, który przeżył wiele traum i nieprzyjemnych doświadczeń jakakolwiek zmiana oznacza śmierć, dlatego będzie on wtedy sabotował wszystko, co może przyczynić się do jakieś zmiany. Zachowuje się dosłownie jak zaszczuty pies od znęcania się nad nim, który z własnego wyboru chce siedzieć w klatce cierpienia, pomimo tego, że jest ona otwarta, bo uważa, że w niej jest bezpieczniej niż na zewnątrz i że tylko tutaj przeżyje.
I tu dochodzimy do sedna sprawy, gdyż większość terapii i praktyk duchowych bazuje na pracy nad emocjami i przekonaniami, czyli na mózgu serca i mózgu umysłu, bez celowego oddziaływania na mózg ciała, np. psychoterapia konwencjonalna, afirmowanie, wizualizacja, medytacja. Brak efektów w tych metodach i powolne zmiany wynikają z tego, że mózg ciała jest najsilniejszy i podczas konfliktu z innymi mózgami, zawsze pokona mózg umysłu i serca, jeśli ma zakodowane, że dana sytuacja oznacza nie przeżycie. Przebywanie w stanie zaklasyfikowanym przez mózg ciała jako "nie przeżyję" lub "umrę" albo dążenie do tego stanu powoduje w nim sprzeciw, i jeśli sprzeciw jest silny (zwykle od silnej traumy) to wywołuje radykalny sabotaż tej sytuacji objawiający się walką lub ucieczką, często paniczną, a jeśli skojarzenie było słabe ale ugruntowywane (zwykle od słabych ale długotrwałych bodźców) to wywoła ono "dyskomfort" w mózgu ciała i będzie on subtelnie dążył do powrotu do starej sytuacji zaklasyfikowanej jako "przeżyję". Z tego względu, aby uwolnić się od niechcianych reakcji w pewnych sytuacjach albo żeby trwale zmienić coś w swoim życiu czy coś osiągnąć, to musimy "przekonać" nasz mózg ciała, że PRZEŻYJEMY w tej sytuacji. Wtedy konflikt i sabotaż zmian od mózgu ciała znika.

Mózg ciała, podczas silnych traum, tworzy też asocjacje z przekonaniami, w których kojarzy jakieś dwa elementy. W wyniku tego nie dopuszcza do pojawienia się jednego elementu, aby uniknąć drugiego albo kreuje warunki życia zgodne z tym przekonaniem, bo uważa, że to mu zapewni przeżycie. Na przykład, asocjacja z przekonaniem "miłość to ból", które mogło powstać od porzucenia przez ukochaną osobę powoduje, że mózg ciała będzie nie dopuszczał do nas miłości ażeby uniknąć bólu albo wcześniej czy później doświadczymy bólu, gdy ponownie pozwolimy sobie na miłość. Przekonanie, że "życie jest cierpieniem", które często powstaje z asocjacją mózgu ciała u noworodka podczas bolesnego porodu, będzie powodowało przyciąganie przez mózg ciała sytuacji generujących cierpienie, bo dla niego tylko takie życie zapewnia przeżycie, a próba wykreowania sobie łatwego i przyjemnego życia może zostać zasabotowana za pomocą ściągnięcia na siebie nieszczęść pod wszelkimi postaciami. Powstanie asocjacji z przekonaniem, że "bycie bogatym jest niebezpieczne" w wyniku długotrwałego słuchania o kradzieżach i napadach albo od bycia ofiarą napadu może powodować, że pieniędzy będzie nam starczało ledwo na przeżycie. A w sytuacji, gdy jesteśmy bogaci będziemy przyciągali sytuacje zagrażające naszemu życiu lub zdrowiu z powodu posiadanego bogactwa.
Także próba uwolnienia się od przekonania, z którą mózg ciała utworzył asocjację, będzie traktowana przez niego jako potencjalną śmierć. Jednak, gdy wpierw uwolnimy mózg ciała od asocjacji z tym przekonaniem, to uwolnienia od niego jest dużo łatwiejsze.

Silny opór i sabotaż ze strony mózgu ciała też ma zawsze miejsce podczas próby uzdrawiania traum, czyli tego, co spowodowało w nim zapisanie wadliwej asocjacji i reakcji obronnej. Większość technik konwencjonalnych i niekonwencjonalnych jest zupełnie bezsilna wobec tego oporu i jedynie łagodzi objawy traumy lub pomaga lepiej żyć z traumą.
Z tym problemem częściowo radzą sobie techniki meridianowe jak EFT, za pomocą którego można pośrednio osłabić a czasem nawet całkiem usunąć zapis w mózgu ciała poprzez skorygowanie całego Psychicznego Odwrócenia z danego wydarzenia. Samo psychiczne odwrócenie zachodzi na poziomie systemu energetycznego i jest reakcją wtórną w stosunku do reakcji mózgu ciała, która jest na poziomie komórkowym. Jednak za pomocą EFT nie ma możliwości uzdrawiać traum prenatalnych i okołoporodowych, gdyż nie pamiętamy ich świadomie, a to podczas nich powstają najsilniejsze błędne zapisy w mózgu ciała, bo wtedy jest najintensywniejszy rozwój komórek ciała człowieka i wydarza się kilka sytuacji bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu płodu.

Zapisy w mózgu ciała można też usuwać za pomocą uzdrawiania duchowego skierowanego bezpośrednio na uszkodzenia w komórkach odpowiedzialne za asocjację. Można to robić za pomocą modlitwy,w której tak układamy zwroty, aby odnosiły się do danej asocjacji w mózgu ciała.

W pełni bezpiecznym i najszybszym sposobem usuwania zapisów z mózgu ciała jest uzdrawianie przyczyn powstania danej traumy (z tego życia) bezpośrednio w Duszy, gdyż poziom Duszy jest nadrzędny nad poziomiem biologicznym ciała fizycznego. Wtedy nie wchodzimy w konflikt z własną Duszą, gdy próbujemy coś zmienić na poziomie biologicznym bez ruszenia przyczyn w Duszy. Dusza może nie chcieć albo bać się zmiany, która zaszłaby po uzdrowieniu ciała i wtedy może zasabotować uzdrawiania. Czasem sabotaż może być bardzo silny i ostry, aż do wywołania choroby i nieszczęścia. W skrajnym przypadku może to się zakończyć nawet śmiercią. Dlatego nigdy nie powinno się lekceważyć swojej Duszy i sygnałów od niej.

Opór ze strony mózgu ciała lub Duszy może objawiać się w poniższych sytuacjach:
- przy oporze (i braku czasu), aby zacząć uzdrawiać problem
- przy braku postępu podczas uzdrawiania w trakcie samej sesji jak i na przestrzeni wielu sesji
- gdy nastąpi nawrót problemu albo niechcianych reakcji emocjonalnych
- przy blokadzie w osiągnięciu celu
- przy wszelkich autosabotażach swoich działań
- przy wszelkich sabotażach ze strony innych ludzi, gdyż nasz mózg ciała i Dusza prowokuje mózgi ciała innych ludzi, aby nam przeszkodzili
- w przypadku nagłego powstania choroby lub wypadku.

Jaki związek ma Trójnia mózgów z ciałami subtelnymi człowieka?
Otóż mózgi te są świadomościami ciała fizycznego, które przenikają ciało fizyczne. Świadomości te mają swoje odpowiedniki w ciałach subtelnych człowieka (osobowości i duszy), z którymi są ściśle związane. Mózg serca jest odpowiednikiem ciała emocjonalnego, a mózg umysłu jest odpowiednikiem ciała mentalnego. Gdy będziemy wprowadzali jakieś zmiany w ciele emocjonalnym poprzez uwalnianie emocji to automatycznie będzie to miało odwzorowanie w mózgu serca. Uwalnianie czy zmiana przekonań w ciele mentalnym będzie automatycznie odwzorowywana w mózgu umysłu. Jednak, gdy te zmiany w mózgu serca i umysłu będą niezgodne z zapisanymi asocjacjami w mózgu ciała, to on zrobi "awanturę" tym mózgom, że chcą nas wszystkich pozabijać, co spowoduje, że te mózgi wywołają określone emocje w ciele emocjonalnym i myśli w ciele mentalnym, które doprowadzą do podjęcia decyzji przez świadomość osobowościową o zaprzestaniu wprowadzania zmian lub/i do powrotu do starego schematu funkcjonowania. Dodatkowo mózg ciała będzie oddziaływał poprzez układ nerwowy na ciało fizyczne wywołując w nim różne symptomy jak napięcia, paraliże, przyspieszone bicie serca, drżenie kończyn, pocenie się, czerwienienie, czasami aż nagłą chorobę, itd.., aby zmusić nas do powrotu do starego schematu funkcjonowania.

© Copyright: Marek Białachwersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin