www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach, Małgorzata Białach  25-10-2005

Uwolnienie od astralu

Modlitwa ta skuteczna jest na "niemożliwe" do uwolnienia wpływy od istot astralnych, fałszywych przewodników duchowych, itd... Do zrobienia jej potrzebne jest kadzidło lub krótka świeczka. Tekst modlitwy można czytać lub pisać. Po zakończeniu modlitwy należy w medytacji odczekać, aż kadzidło wypali się do końca. Przy silnych wpływach astralnych oczyszczanie powtórzyć przez kilka dni, a potem codziennie śpiewać na głos mantrę OM, aby podnieść wibracje i wyjść ponad to, do skutku.

Po zakończeniu tej modlitwy polecam od razu zrobić modlitwę:
Modlitwa o najlepsze życie.


Tekst modlitwy:

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, proszę Cię o pomoc, wsparcie i ochronę podczas tego uzdrawiania.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszelkich moich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z astralem i z ich sługami na ziemi i w astralu. Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle całego u mnie zniewolenia umysłowego przez nich, otumanienia, zamroczenia i nieprzytomności. Niech się dokona spalenie wszystkich wtopionych mi w ciało astralne matryc wraz ze wszystkimi wkodowanymi zalążkami emocji, wzorców, programów i kodów. Niech się dokona spalenie wszystkich wkodowanych mi lęków przed Bogiem, ludźmi i życiem. Niech się dokona spalenie wkodowanego mi poczucia winy i niegodności, wszystkich wzorców głupoty, bezradności i niemocy. Niechaj dokona się spalenie całego zamknięcia mojej świadomości w astralu, odcięcia mnie od Boga, świata i ludzi, miłości, związków, seksu i bogactwa. Rozkazuję spalenie wszystkich kodów własności, wierności i przynależności do astralu oraz bycia mu posłusznym. Uwalniam się od podatności na zasyfianie przez nich, abym ciągle się oczyszczał, uwalniam się od wszelkich samo-odnawiających się blokad i transów nieprzytomności i zniewolenia.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów przyciągania do siebie duchów-strażników tego zniewolenia przez astral. Zwalniam ich z wszelkich obowiązków i rytuałów strażnikowania mnie i zwracam im wolność.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszelkich wkodowanych mi mechanizmów kontrolowania, ogłupiania i blokowania innych. Niech się dokona spalenie wszelkich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z tymi, których miałem kontrolować. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów, aby kontrolować, ogłupiać, blokować, czy ograniczać kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Rozkazuję spalenie wszystkich wkodowanych mi funkcji, jakie miałem pełnić, tych których jestem świadomy, i wszystkich których nie jestem świadomy. Rozkazuję, aby spaliły się wszelkie kody i mandale. Niechaj dokona się spalenie całej tej manipulacji i presji narzuconej mi przez nich oraz mojej własnej.
Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie całej mojej Duszy i ciała z tego wszystkiego. Uwalniam się od wszelkich intencji i przymusów służenia astralowi i ich sługom na ziemi. Zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich przysiąg i zobowiązań wobec astralu. Uwalniam się od zachłanności i zaślepienia w to, co mi obiecali w zamian. Uwalniam się od wszelkich oczekiwań na otrzymanie od nich tego, co mi obiecali.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich wkodowanych mi blokad jasnowidzenia, wszelkich blokad pamięci i widzenia wewnętrznego. Niech się dokona spalenie wszelkich wkodowanych mi blokad na moje unikalne talenty, zdolności i moce. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich intencji i przymusów podtrzymywania tych blokad, od wszelkich zakazów uwolnienia się od tych blokad, i od związanych z tym lęków przed klątwami, ukaraniem i wszelkich lęków przed życiem. Uwalniam się na trzeźwo i przytomnie od wszelkiej podatności na manipulacje astralu i ich sług na ziemi i w astralu.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich kar i klątw, które miały mnie spotkać za uwolnienie się od astralu i od ich sług. Niech się dokona spalenie wszystkich klątw śmierci i wkodowanych mi mechanizmów samozniszczenia za uwolnienie się od astralu i od ich sług oraz od całej mojej podatności na to. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie całej mojej Duszy i ciała z tego.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkiego, o czym zapomniałem napisać i czego nie jestem świadomy, a co obciąża mnie.
Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie odwołuję wszystkie razem i każde z osobna ślubowania i przysięgi, które złożyłem oraz unieważniam wszystkie zakazy i nakazy, którym uległem. Uznaję to wszystko za nieważne w tej inkarnacji i we wszystkich poprzednich. Niechaj dokona się uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie na każdej płaszczyźnie energetycznej. Proszę o całkowite oprzytomnienie mnie i niechaj dokona się przebaczenie i zwrócenie wolności.


Na praktyki samozniszczenia:
(osoby z wpływami astralnymi często wykonywały praktyki niszczące ciało)

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie uwalniam się od wszelkich praktyk niszczenia i umartwiania ciała. Uwalniam się od zaślepienia, że jest to przyjemność i ekstaza. Uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów niszczenia swojego ciała. Uwalniam się od całego przywiązania do tych praktyk. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie całej mojej Duszy i ciała z tego. Uwalniam się od całej nienawiści do swojego ciała, od wszelkich intencji i przymusów nienawidzenia swojego ciała. Niech się dokona uwolnienie mnie od wszystkich wzorców chorób, starości i śmierci.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów brania na siebie cudzej karmy, nieczystych intencji, cierpienia i chorób. Niech się dokona uwolnienie mnie od całego przywiązania do tych praktyk i od zaślepienia w nie. Uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów oddawania w zamian swoich cech i mocy urzeczywistnienia. Uwalniam się od wszelkich intencji, zachłanności i przymusów pomagania innym swoim kosztem. Uwalniam się od całego przywiązania do poświęcania się dla innych i od zaślepienia, że jest to miłość.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie uwalniam się od wszelkich intencji, przymusów i wysiłków, aby rozwijać się poprzez doświadczanie bólu i cierpienia. Uwalniam się od całego zaślepienia i od całego przywiązania do swojego rozwoju poprzez doświadczanie bólu i cierpienia. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie całej mojej Duszy i ciała z tego. Niech się dokona uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i od przywiązania do tych praktyk.


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało to oczyszczenie i uzdrowienie zgodnie z Najwyższym Dobrem moim i innych !wersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin