www.AtmaJoga.pl
Strona główna Modlitwy Techniki Artykuły Kursy Polecam Kontakt 
Marek Białach, Małgorzata Białach  17-10-2009

Uwolnienie od maga

Modlitwa ta skuteczna jest na uwolnienie się od wpływów osoby będącej magiem, strażnikiem naszego rozwoju duchowego lub toksycznej w jakikolwiek sposób, od której wpływów nie możemy uwolnić się konwencjonalnymi metodami. Do zrobienia jej potrzebne jest kadzidło lub krótka świeczka. Tekst modlitwy można czytać lub pisać. Po zakończeniu modlitwy należy w medytacji odczekać, aż kadzidło wypali się do końca. Przy silnych wpływach oczyszczanie powtórzyć przez kilka dni, a potem codziennie śpiewać na głos mantrę OM, aby podnieść wibracje i wyjść ponad to, do skutku.


Tekst modlitwy:

Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, proszę Cię o pomoc, wsparcie i ochronę podczas tego uzdrawiania.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszelkich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z . . . . . . . . (imię i nazwisko), jego/jej przełożonymi i ich sługami na ziemi i w astralu. Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle całego u mnie zniewolenia umysłowego przez niego/nią, otumanienia, zamroczenia i nieprzytomności. Rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich energii narkotyków, które podawał/a mi . . . . . . . . i jego/jej przełożeni.
Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie wszystkich kodów własności, wierności i przynależności do . . . . . . . . i do jego/jej szkoły oraz do przymusu bycia mu/jej posłusznym. Uwalniam się od wszelkich intencji i przymusów służenia . . . . . . . . i jego/jej przełożonym.
Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie wszystkich kontraktów, które zawarłem z . . . . . . . . i jego/jej przełożonymi. Rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich energii narkotyków, które podawał/a mi . . . . . . . . i jego/jej przełożeni przed zawarciem tych kontraktów. Zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich przysiąg i zobowiązań wobec niego/niej i jego/jej przełożonych. Uwalniam się od zachłanności i zaślepienia w to, co mi obiecał/a w zamian . . . . . . . . i jego/jej przełożeni. Uświadamiam sobie na trzeźwo i przytomnie rzeczywistą wartość tego, co mi obiecał/a . . . . . . . . i jego/jej przełożeni. Uwalniam się od wszelkich oczekiwań na otrzymanie od nich tego, co mi obiecali. Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie uwalniam od wszelkich samo-odnawiających się blokad i transów nieprzytomności i zniewolenia. Uwalniam się na trzeźwo i przytomnie od wszelkiej podatności na manipulacje . . . . . . . ., jego/jej przełożonych i ich sług na ziemi i w astralu. Dostrzegam na trzeźwo i przytomnie . . . . . . . . i moją relację z nim/nią i jego/jej przełożonymi.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich kar i klątw, które miały mnie spotkać za nielojalność i uwolnienie się od . . . . . . . . i od jego/jej przełożonych. Niech się dokona spalenie wszystkich klątw śmierci i wkodowanych mi mechanizmów samozniszczenia za uwolnienie się od niego/niej i jego/jej przełożonych. Rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkich energii narkotyków, które podał/a mi . . . . . . . . i jej przełożeni przed zakodowaniem tych kar i klątw. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie całej mojej Duszy i ciała z tego. Uwalniam się na trzeźwo i przytomnie od wszelkiej podatności na ataki magiczne od . . . . . . . ., jego/jej przełożonych i ich sług na ziemi i w astralu. Uwalniam się od podatności na zasyfianie przez niego/nią i przez jego/jej przełożonych i jego/jej sługi.

Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie rozkazuję spalenie w tym ogniu w kadzidle wszystkiego, o czym zapomniałem napisać i czego nie jestem świadomy, a co obciąża mnie jeszcze z . . . . . . . . i jego/jej przełożonymi na ziemi i w astralu.
Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie odwołuję wszystkie razem i każde z osobna ślubowania i przysięgi, które złożyłem . . . . . . . . i jego/jej przełożonym oraz unieważniam wszystkie zakazy i nakazy, którym uległem. Uznaję to wszystko za nieważne w tej inkarnacji i we wszystkich poprzednich. Niechaj dokona się uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie na każdej płaszczyźnie energetycznej. Proszę o całkowite oprzytomnienie mnie i niechaj dokona się przebaczenie.
Miłością, mądrością i mocą prawdziwego Boga we mnie zwracam sobie wolność od . . . . . . . . i od jego/jej przełożonych, i zwracam im wolność od siebie. Niechaj całe oczyszczenie, uzdrowienie i zwrócenie wolności nastąpi łagodnie i bezpieczne dla mnie.


Kochany Boże, który jesteś czystą miłością, mądrością i mocą we mnie, dziękuję Ci, że już się dokonało to oczyszczenie i uzdrowienie zgodnie z Najwyższym Dobrem moim i innych !wersja do druku do góry

 

Projekt i wykonanie strony: Darek Rusin